LENA LUNDGREN

Kontorschef på Uppsalakontoret, marknadsansvarig och pedagog hos oss på Educateit.

Vad gjorde du innan du kom till Educateit och hur länge har du jobbat hos oss?

Jag utbildade mig till lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska direkt efter gymnasiet och har sedan dess arbetat på högstadiet och gymnasiet och som sfi-lärare. Under några år arbetade jag på förlag här i Uppsala men sedan återvände jag till skolans värld. Till Educateit kom jag för nio år sedan via min tjänst som testpedagog på Vuxenutbildningen i Uppsala. Det har jag verkligen inte ångrat!

Vad gör du i din roll och hur kan en vanlig dag se ut för dig?

Jag började på Educateit som pedagog och fick ganska snart fler och fler uppgifter som handlade om avtal och kundrelationer. Idag är jag marknadsansvarig men försöker att hinna med att bedöma test också tillsammans med mina distanspedagog-kollegor.

En vanlig dag ser annorlunda ut nu efter att vi drabbades av corona-pandemin. Förr reste jag ofta till olika delar av landet och besökte vuxenutbildningen och gymnasieskolor i olika kommuner. Numera är det webbmöten och telefonsamtal som gäller under stora delar av arbetsdagen. Vi har ju över lag blivit mer digitala i samhället och så även på Educateit, både vad gäller kundkontakter och genomförandet av test.

Kan du berätta mer om några/något av de projekt du arbetar med?

Just nu arbetar vi med att utveckla språktest inför rekrytering. Testen har uppgifter med olika teman som ’vård och omsorg’, ’förskola – skola’ och ’yrkesförare’. Vi arbetar på bred front med nätverk inom de olika yrkesområdena för att ta fram test utifrån kundernas behov och deras olika rekryteringsprocesser. Det känns viktigt att göra det i samarbete med våra kunder för att testen ska vara tydliga, rättvisande och ge ett bra underlag för anställning.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Vi ser att förutsättningarna är väldigt olika hos våra kunder och vi försöker verkligen att få vårt verktyg att fungera bra oberoende av vem som ska sköta testadministrationen. Testen används också i olika syften och vi måste se till att informationsflödet fungerar bra mellan oss och kunderna. Det är inte alltid helt enkelt att nå ut till alla, men vi försöker så klart att alltid ge snabba och tydliga svar till våra kunder.

Vad är det roligaste med jobbet?

Variationen i mina arbetsuppgifter och positiv respons från många kunder är nog det som får mig att se fram emot att gå till jobbet varje dag. En annan sak som bidrar i väldigt stor utsträckning till att jag stortrivs är mina trevliga och otroligt kompetenta arbetskamrater och chefer som gör att vi tillsammans lyckas skapa en professionell organisation som lyssnar till alla våra kunder, stora som små.

En sista fråga, har du någon dold talang?

Min familj brukar säga att jag kan trolla fram en trerättersmiddag av provianten vi har med oss när vi är ute och seglar. Det är en utmaning jag gärna antar – att lyckas omvandla små medel till något riktigt bra utan att göra avkall på kvalitet och resultat.