KUNSKAPSTEST

Våra test mäter reella kunskaper, oavsett betyg, vilket leder till ökande möjligheter för individen i både utbildning och arbete. Testen är enkla att genomföra och ni har det slutgiltiga resultatet inom 24 timmar. Testet görs på distans via videomöte eller på plats ute hos våra kunder.

Hos oss bedöms människor av människor.
Testen görs på dator eller mobil och rättas delvis automatiskt, men ibland är det bra att datorn inte gör hela jobbet. Våra pedagoger finns alltid med och hjälper er att få en korrekt, neutral och likvärdig bedömning.

EDUCATEIT KUNSKAPSTEST

Nivåtest i svenska och engelska inför vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskola
Ger startnivå och behörighet till kurser enligt skolverkets riktlinjer.


Nivåtest i svenska och engelska inför gymnasiestudier, IM, språkintroduktion
Ger startnivå och behörighet till kurser enligt skolverkets riktlinjer.


Nivåtest i svenska och engelska inför arbete
Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation och muntlig förmåga. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.


Nivåtest i svenska vid rekrytering till vård och omsorgsyrken
Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation och muntlig förmåga med inriktning mot vård och omsorg. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.


Nivåtest i svenska vid rekrytering till föraryrken
Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation och muntlig förmåga med inriktning mot föraryrken. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.


Nivåtest i svenska och engelska vid rekrytering till kundtjänst
Ger en allmän språknivå samt visar färdigheter inom kommunikation, skrivhastighet och muntlig förmåga. Testprofil ges enligt europarådets nivåskala GERS/CEFR.


Matematiktest
Visar på färdigheter inom aritmetik, algebra och funktioner, geometri, statistik och sannolikhetslära, exponentialfunktioner, differential – och integralkalkyl samt trigonometri.

Nivåer från grundläggande till och med Matematik 4.


Naturvetenskap
Visar på färdigheter inom kemi, biologi och fysik för studier på grundskole- eller gymnasienivå.

VAD BEHÖVER NI TESTA?

Våra testkonstruktörer hjälper gärna till att skapa test anpassade efter era behov och önskemål.