DIGITALA KUNSKAPSTEST

INFÖR UTBILDNING OCH I ARBETSLIVET

Språktest i svenska • engelska • svenska som andraspråk • SFI
Test i matematik • naturvetenskap

KUNSKAPSTEST INFÖR UTBILDNING

Våra kunskapstest i svenska, engelska, matematik och naturvetenskap hjälper människor att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet. Testen är enkla att genomföra och ger en trygghet till studievägledare att göra en rättssäker och neutral bedömning av varje individs kunskapsnivå.

Kunskapstesten kombinerar frågor som rättas per automatik med uppgifter som bedöms av vårt pedagogteam. Detta för att ge en kvalitativ bedömning och rekommendation. Vi finns också alltid till hands för diskussion och support kring enskilda bedömningar.

Används främst inom Komvux, SFI, gymnasium och yrkeshögskola.

SPRÅKTEST I ARBETSLIVET

I många yrken är det viktigt att man har rätt nivå av språkkunskaper och kommunikativa förmågor för att kunna utföra arbetet kvalitativt. Educateits test är enkla att genomföra och hjälper till att kartlägga kunskaperna i samband med rekrytering eller kunskapsinventering. Vi har förutom allmän språknivå även anpassade språktest för rekrytering till vård och omsorg samt föraryrken som buss och taxi.

Resultatet visas enligt Europarådets standard GERS/CEFR eller enligt Skolverkets standard.

DISTANSTEST VIA VIDEOMÖTE

Har din organisation behov av att genomföra övervakade test på distans (remote proctoring)? Välkommen att kontakta oss för samarbete! Vi har en väl utvecklad fullservicetjänst för genomförande av test, prov och tenta på distans.

Tjänsten innehåller tidsbokning, mottagande, support och övervakning.

 

KONTAKTA OSS!

Har du tankar och frågor kring hur våra test kan vara till hjälp i din organisation? Välkommen att kontakta oss!

Educaiteit fungerar väldigt bra för nivåplacering. De som gör proven där hamnar oftast helt rätt!

Erika Malmkvist, Vuxenutbildningen i Trelleborg