KUNDCASE

Här har vi samlat några exempel på hur våra test används ute i samhället.

PARTILLE KOMMUN

Läs om hur Partille kommun drar nytta av Educateits test i sin språksatsning inom vård och omsorg och barnomsorg. De är en av många kommuner som just nu har fokus på språket för att kunna erbjuda en säker och bra omsorg och ge personalen möjlighet att utvecklas. Roligt tycker vi!

Klicka här för att läsa mer!


KATRINEHOLMS KOMMUN

Många kommuner kräver att de som jobbar med äldre ska kunna svenska. Katrineholm i Södermanland är en sådan kommun. Där måste alla som vill jobba med äldre göra ett språktest.

Klicka här för att läsa mer!

*******
Vad var det som fick er att börja använda språktester?
"Det var ett politiskt beslut, syftet var att i arbete med barn, unga, äldre och funktionsnedsatta kunna göra sig förstådd, ta emot instruktioner och dokumentera för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra och säkert sätt."                          


Vilken språklig nivå har ni som krav?
"Vi strävar efter att våra medarbetare ska uppnå B2-nivån enligt GERS (Gemensam europeisk referensram för språk). Testsystemet från Educateit som vi använder oss av hjälper oss att arbeta effektivt och ställa rätt krav på våra kandidater och det ger oss en trygghet att de vi anställer har tillräcklig språklig nivå för att utföra sina arbetsuppgifter."


På vilka sätt har språktester visat sig vara nyttiga i er verksamhet?
"Vi har fått en tydligare bild över vilka av våra blivande medarbetare som kommer att klara sina tänkta uppdrag och/eller vilket stöd de kan tänkas behöva för att göra ett bra jobb."

Vilka utmaningar har ni stött på i samband med användandet av språktester?
"Vid en större rekrytering, exempelvis inför sommaren, behöver interna rutiner fungera väl för att det ska underlätta arbetet med att testa kandidater."

Upplever ni att den språkliga nivån inom äldreomsorgen har ökat sedan ni började använda språktest inför rekrytering?
"Språktesten i sig höjer inte den språkliga nivån men det gör det möjligt för verksamheten att veta vilka arbetsuppgifter som medarbetaren kan förväntas klara av."LIDINGÖ STAD

Lidingö stad gör inventering för att stärka de anställdas språkkunskaper. Educateits språktest kommer att användas i processen vilket vi är väldigt glada för. Våra väl utprovade test är en bra grund både vid språklig inventering av befintlig personal och vid nyrekrytering.

Hur har ni tänkt använda testen?
"All befintlig personal inom äldreomsorgen i egen regi inkl. alla chefer kommer att genomgå språktest under Q1 2024. Det var viktigt för oss att inkludera alla så att ingen känner sig utpekad. Det första steget är nu att genomföra språktesterna."

Vad har varit viktigt i ert förarbete och planering?
"Omvärldsbevakning! Vårt uppdrag från början var att ta fram en modell för språkutveckling inom äldreomsorgen och språktest är bara en del av modellen. Mycket tid ägnades åt att vaska fram innehållet i modellen. Det var viktigt att göra en omvärldsbevakning gentemot andra kommuner och företag för att komma fram till hur modellen skulle se ut och vad det skulle leda till. I modellen ingår språktest, arbete med språkombud, språkutbildning etc."


SIGTUNA KOMMUN

Sigtuna kommun bestämde sig för att språktesta all personal inom äldreomsorgen. Man vill försäkra sig om att alla anställda kan förstå de äldre, och tvärtom.

Klicka för att läsa mer och se reportage:
Länk 1.    Länk 2