KUNSKAPSTEST
INFÖR UTBILDNING
OCH I ARBETSLIVET


OM EDUCATEIT

Educateit Nordic AB är ett svenskt företag som arbetar med digitala kunskapstest för nivåbedömning inom språk och matematik. Vårt testsystem används idag av mer än 250 kommuner över hela Sverige och även på Åland. Allt fler företag upptäcker också möjligheterna med våra test. Vi genomför över 40 000 test per år.

KUNSKAPSTEST

Våra test mäter aktuell kunskapsnivå. Testen mäter reella kunskaper, oavsett betyg, vilket leder till ökande möjligheter för individen i både utbildning och arbete. Testen är enkla att genomföra och ni har det slutgiltiga resultatet inom 24 timmar. Testet görs på distans via videomöte eller på plats ute hos våra kunder.

BEDÖMNING

Testen görs på dator eller mobil och rättas delvis automatiskt, men ibland är det bra att datorn inte gör hela jobbet. Våra pedagoger finns alltid med och hjälper er att få en korrekt, neutral och likvärdig bedömning.

TEST INFÖR UTBILDNING

Våra kunskapstest hjälper människor att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet och används inför studier inom SFI, grundläggande och gymnasial nivå inom Komvux samt Språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet. Testen är enkla att genomföra och ger studie- och yrkesvägledaren ett bra underlag till att kunna göra en välgrundad studieplanering för varje individ. Testresultatet visar personens verkliga förmågor och ger en klar bild av vilken startnivå som passar.

TEST I ARBETSLIVET

I många yrken är det viktigt att man har rätt nivå av språkkunskaper och kommunikativa förmågor, för att kunna utföra arbetet kvalitativt. Educateit Kunskapstest är ett effektivt testverktyg för att kartlägga kunskaperna i samband med rekrytering, vidareutbildning, eller kunskapsinventering.

KONTAKTA OSS

EDUCATEIT NORDIC AB

Sjötullgatan 68

Söderhamn

82650

Sverige

+46 8-442 44 30