Om testverktyget 

Testverktyget Open24 är en helt webbaserad molntjänst, vilket innebär att tjänsten inte kräver någon installation eller särskild teknik på den dator som används. Det behövs normalt ingen IT-support på plats hos er för att kunna komma igång med tjänsten.

Testsituationen

Utrustning:

Testen kan anordnas oberoende storlek av lokal. En dator är tillräcklig för att ett test ska kunna läggas upp, genomföras och bedömas. I större skala kan en datasal utnyttjas med testtagare i större eller mindre grupper. 

Administration:

Enkelt att administrera eftersom testen snabbt och lätt läggs upp i testsystemet och testtagaren direkt kan logga in för att göra testet. Resultatet presenteras efter avslutat test och en behörighetsnivå tas fram varefter testtagaren erhåller sitt testresultat. Testresultatet kan även överföras till andra datasystem.

Testets delar:

I testsystemet finns test som sätts samman från en bank av uppgifter där varje testtagare tilldelas ett unikt test.

De ingående testdelarna uppdateras och byts ut för att kunna spegla aktuella ämnen / trender i samhället. Varje ny del som läggs in i systemet föregås av en utprovning.

Bedömning:

Bedömning av testens delar är framtagna utifrån Skolverkets mål och riktlinjer för ämnet. Den sammanfattande bedömningen görs av testledare utifrån resultaten av testets delar.

Pedagog på distans

Genom tjänsten Pedagog på distans får man en neutral bedömning av skriven text i språk, rekommendation om startnivå och tillgång till distanspedagogernas support.

Tjänsten ger minskad administration kring testverksamheten.

Exempel på hur tjänsten pedagog på distans fungerar:

Testet läggs upp av ansvarig på plats och görs därefter av sökande på dator. Datorn rättar läsförståelse och hörförståelse. Pedagog på distans bedömer skriven del av testet. Utifrån resultatet av läsförståelse, hörförståelse och skrift rekommenderar distanspedagogen en behörighetsnivå. Testresultat levereras senast kl 10.00 nästkommande vardag efter utfört test. Den ansvarige på plats kompletterar med bedömning av talad nivå och sätter den slutliga behörighetsnivån.

Kontakta oss gärna för mer information!

Lena Lundgren, kontorschef och marknadsansvarig tel: 08-442 44 33

Support, tel: 08-442 44 30