Kunskapstest inför Komvux och SFI:

Datorbaserade kunskapstest inom SFI, svenska som andraspråk, svenska, engelska, matematik och naturvetenskap. Digital kartläggning och studieplan.

Läs mer om test inför Komvux och SFI >>

 

Kunskapstest inför
IM-programmen/Språkintroduktion:

Datorbaserade kunskapstest inom svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap. Digital kartläggning och studieplan.

Läs mer om test inför IM-programmen >>